1. Dodávateľ:

Aryka s.r.o., Gavlovičova 3, Trnava, Slovakia, 917 01

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31351/T

IČO: 47 058 234, DIČ: 2023 741 632, IČ DPH: SK2023741632

Číslo účtu IBAN SK23 8330 0000 0022 0123 3774 , SWIFT – FIOZSKBA,  FIO banka

Mobil: +421 903 794 548; +421 904 622 857, E-mail: info@chcemklimu.sk

 2. Záručná doba

Poskytnutá záručná doba na klimatizácie sa odlišuje podľa výrobcov. Podmienkou záruky je dodržanie pokynov uvedených v návode na obsluhu a vykonanie pravidelného servisu našou firmou 1 x ročne. V rámci záručnej doby garantujeme, že výrobok bude mať vlastnosti stanovené príslušnými podmienkami a normami.  Základná záruka podľa výrobcov CARRIER, MITSUBISHI: 60 mesiacov; DAIKIN, TOSHIBA, SAMSUNG: 36 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na:

  • chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo výroby

Záruka sa nevzťahuje na:

  • neodbornú manipuláciu s klimatizačným zariadením
  • nefunkčnosť spôsobenú zanedbanou údržbou (znečistenie)
  • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi (živelná pohroma)
  • inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)
  • chyby vzniknuté neprimeraným zaobchádzaním
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu, či zmenou parametrov
  • mechanickým poškodením tovaru
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené

3. Objednávka

Kúpna zmluva, vzniká prijatím e-mailovej objednávky kupujúcim (na adrese info@chcemklimu.sk) a to potvrdením a prijatím cenovej ponuky/objednávky kupujúcim. Po prijatí a odoslaní objednávky Vám príde e-mail s výzvou na úhradu objednaného tovaru a ostatnými potrebnými informáciami.

4. Cena

Uvedené ceny sú konečné s DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5. Spôsob platby

Platbu vykonajte na bankový účet uvedený v objednávke a v obchodných podmienkach (je zhodný) , variabilný symbolom je číslo objednávky.

6. Spôsob dodania

Dodávka klimatizácie je súčasťou montáže a bude realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 – 15 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, alebo od odoslania potvrdenia o vykonaní platby. Vo výnimočnom prípade môže dodanie klimatizacie trvať aj dlhšie, ak nie je skladom. V tom prípade budete bezodkladne informovaný. Spôsob dodania klimatizácie je doručenie kuriérskou službou, poštou, alebo osobný odber, alebo v prípade objednania aj montáže je dodanie súčasťou montáže. Pred prevzatím si obal klimatizácie skontrolujte či je neporušený, v prípade poškodeného obalu klimatizáciu neprevezmite.

Daňový doklad zasielame automaticky po úhrade platby na Váš e-mail zadaný pri vytváraní objednávky. V prípade reklamácie slúži daňový doklad ako záručný list.

7. Poštovné a prepravné

Pri bezhotovostnej úhrade náklady na poštovné a prepravné klimatizácie v rámci SR neúčtujeme (v prípade, ak si kupujúci zabezpečuje montáž vo vlastnej réžii).  Klimatizáciu expedujeme v deň pripísania platby (ak je skladom) na bankový účet FIO banky čislo IBAN SK23 8330 0000 0022 0123 3774 , variabilné číslo je číslo faktúry. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

8. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky dodávateľom.

9. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia sa zmluva ruší od začiatku a strany si navzájom vrátia prijaté plnenia. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi.

10. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky budú uložené vaše osobné údaje. Prijatím objednávky dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.